Mesajul Presedintelui USCD:

Acasa

Anunțuri

 

Anunt umanitar revenire

 

Stimate colege si stimati colegi

 

In urma unui incediu devastator, colega noastra de la Resurse Umane, Floarea Stefan, a ramas fara casa, aceasta arzand din temelii. In acest moment a ramas doar terenul pe care a fost construita casa. Nimic din casa nu a mai putut fi recuperat.

In aceste conditii extraordinare, apelam, cu toata increderea si speranta la dvs., la donarea oricarei sume pe care o puteti depune in contul creat special.

Sa incercam sa ajutam o persoana care este intr-o situatie extrem de grea.

Mai jos veti regasi datele contului, atat in lei cat si in euro.

 

Cont curent RON:

RO34 BRDE 410S V125 1407 4100

 

Cont curent EURO:

RO30 BRDE 410S V125 1415 4100

 

__________________________________________

Instrucțiuni de avizare dosar de despăgubire contract Respect

USCD EUROLIFE FFH

 

I. Cum se procedează în cazul unui Eveniment asigurat - ANUNŢAREA EVENIMENTULUI ASIGURAT

 

Asigurătorul va fi înștiințat în scris, în termen de 30 de zile calendaristice la adresele de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  despre producerea Evenimentului asigurat prin atasarea unor documente minime necesare pentru depunerea dosarului:

✓ Formularul de avizare al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător;

✓ Copia CI a persoanei asigurate sau a persoanei de contact;

✓ Documentul doveditor al producerii evenimentului, precizat în lista de documente specifice; în funcție de tipul riscului asigurat, Asigurătorul va solicita completarea dosarului cu restul documentelor necesare în cazul în care acestea nu sunt trimise de la data anunțului. Ulterior, documentele complete vor fi transmise la adresele de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  și This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau la sediul Eurolife.

 

 II. Documente specifice fiecărui risc asigurat, necesare pentru evaluarea daunei - următoarele documente vor fi necesare pentru evaluarea oricărui dosar de daună, în funcție de tipul evenimentului: 

 

 Spitalizarea din accident / îmbolnăvire

✓ Formularul de avizare al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător;

✓ Copia CI a persoanei asigurate;

✓ Trimitere de la medicul de familie, diagnostic;

✓ Copia biletului de ieșire din spital;

✓ Documente care să ateste producerea Evenimentului asigurat din Accident: documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege) precum și concluziile finale ale anchetei;

✓ Informațiile bancare ale Beneficiarului (număr de cont, banca, sucursala), datate și semnate conform cu originalul de Beneficiar;

✓ Orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al Indemnizației.

 

 Intervenție chirurgicală din accident / îmbolnăvire

✓ Formular de anunț al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător;

✓ Copie CI a persoanei asigurate;

✓ Trimitere de la medicul de familie, diagnostic;

✓ Copia biletului de ieșire din spital;

✓ Raport medical întocmit de medicul curant, în original, cu următoarele precizări: diagnosticul complet, procedura chirurgicală efectuată, tratamentul efectuat;

✓ Documente care să ateste producerea Evenimentului asigurat din Accident: documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege) precum și concluziile finale ale anchetei;

✓ Informațiile bancare ale Beneficiarului (număr de cont, banca, sucursala), datate și semnate conform cu originalul de Beneficiar;

✓ Orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al Indemnizației.

 

 Cheltuieli medicale din accident / îmbolnăvire / explorări funcționale

✓ Formular de anunț al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător;

✓ Copia CI a persoanei asigurate;

✓ Copii ale biletelor de ieşire din spital / investigații paraclinice / alte documente medicale din care să reiasă diagnosticul complet, recomandarea pentru cheltuielile medicale;

✓ Copia rețetei și / sau a documentelor medicale care atestă recomandarea pentru investigațiile clinice sau paraclinice ale tratamentului, proceduri diagnostice, tratamente etc. care au necesitat cheltuieli;

✓ Facturi / bonuri fiscale aferente cheltuielilor;

✓ Documente care să ateste producerea Evenimentului asigurat din Accident: documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege) precum și concluziile finale ale anchetei;

✓ Orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al Indemnizației.

 

 Decesul din îmbolnăvire sau accident

✓ Formularul de avizare al evenimentului asigurat pus la dispoziție de Asigurător;

✓ Copia CI a persoanei asigurate;

✓ Documente emise de autoritățile competente care să ateste producerea Evenimentului asigurat: copie legalizată a certificatului de deces, copia certificatului medical constatator al decesului;

✓ Copia actului de identitate al persoanei de contact privind dosarul de despăgubire;

✓ Copie a unui act de identitate al fiecărui Beneficiar, datată și semnată în original de Beneficiar;

✓ Documente care să ateste producerea Evenimentului asigurat din Accident: documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege) precum și concluziile finale ale anchetei;

✓ Informațiile bancare ale fiecărui Beneficiar (număr de cont, banca, sucursala), datate și semnate conform cu originalul de către fiecare Beneficiar;

✓ Orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al Indemnizației.

 

 ➢ Dacă Beneficiarul refuză să furnizeze Asigurătorului informațiile și documentele solicitate, Asigurătorul are dreptul să refuze plata Indemnizației de asigurare.

 

➢ În cazul în care documentele justificative sunt eliberate în afara teritoriului României, în altă limbă, acestea vor fi trimise în copie, împreună cu traducerea legalizată în limba română. Traducerea legalizată trebuie să fie trimisă Asigurătorului în original.

 

➢ Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a investiga pe cont propriu circumstanţele de producere a evenimentului asigurat, în scopul determinării obligaţiei sale de plată.

 

➢ Dacă Evenimentul Asigurat este cauzat de un act intenționat al Beneficiarului, împotriva căruia s-a pronunțat o sentință penală definitivă, Asigurătorul este exonerat de la plata Indemnizației către Beneficiar. Pe cale de consecință, plata se va face către ceilalți moștenitori legali ai Asiguratului, în conformitate cu legislația română în vigoare referitoare la succesiune. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive Asigurătorul poate suspenda obligația de plată.

 

 III. Indemnizaţia de asigurare

❖ Pentru ca indemnizația de asigurare să fie plătită de Asigurător este necesar ca primele de asigurare aferente contractului de asigurare să fie plătite la zi sau contractul să fie în perioada de grație la momentul producerii Evenimentului asigurat, Accidentul sau Îmbolnăvirea ce cauzează producerea Evenimentului asigurat să se fi produs, respectiv să fi fost diagnosticată pe perioada de valabilitate a acoperirii contractuale a Asiguratului iar Evenimentul asigurat să nu fie exclus de la plata indemnizației.

❖ Indemnizaţiile de asigurare cuvenite pentru orice risc asigurat, cu excepția Decesului, au caracter personal şi se plătesc Asiguratului. În cazul Decesului Asiguratului, Indemnizaţia de asigurare se plăteşte moștenitorilor legali îndreptăţiţi să o primească și este egală cu Suma asigurată prevăzută în Poliţa de Asigurare.

 

Termene de plată - indemnizaţia de asigurare

❖ Indemnizația se plătește într-un termen de maximum 10 zile calendaristice de la data aprobării dosarului de despăgubire de către Asigurător. Plata Indemnizaţiei de asigurare va fi efectuată către Beneficiar doar prin virament bancar, în România, în lei. Pentru Dependenții minori plata se va face în contul părintelui sau reprezentantului legal al acestuia.

❖ Dacă pentru accidentul în cauză s-a început o anchetă sau procedură penală, Asigurătorul are dreptul să amâne plata Indemnizaţiei de asigurare până la finalizarea anchetei sau procedurii.

❖ Atât în cazul aprobării dosarului de despăgubire cât și în cazul respingerii acestuia, se va emite o adresă de informare a Asiguratului/Contractantului privind decizia emisă de către Departamentul Daune Eurolife.

 

Persoane de contact privind Asigurarea suplimentară de sănătate:

Laurențiu Paul ROBU – inspector asigurări: 0722675818, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mihai BUȚU – președinte USCD: 0747033884, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marilena PETRESCU – secretar tehnic USCD: 0727766523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

__________________________________________

Stimați colegi,

În perioada 06.06.2024 – 09.06.2024 am dat curs invitației primite de la Organizația Sindicală Primară a salariaților din Universitatea Tehnică a Moldovei, de a participa la sărbătorirea a 60 de ani de existență.

Cu această ocazie am acordat o Diplomă de excelență doamnei Conf. univ. dr. în drept Viorica URSU, în calitate de președinte în funcție, și am semnat un Acord de colaborare între sindicatele noastre.

În perioada următoare o să avem mai multe întrevederi, la POLITEHNICA București, pentru a găsi domeniile sindicale și științifice pe care le putem dezvolta, având în vedere că universitățile noastre sunt partenere în ARUST, consorțiul universităților tehnice.

Mihai BUȚU, președinte U.S.C.D. din U.P.B.

60 de ani de solidaritare și realizări


 

Acord de colaborare USCD UTMoldova

________________________________________________________________

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ la nivelul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Link document

__________________________________________

PROIECT: Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, propuse de CNATDCU

Link Articol

 

__________________________________________

 

 

Centrul Universitar Pitești aduce magia colindelor în inima campusului POLITEHNICA București!

Vă așteptăm, cu bucurie, pe 11 decembrie, începând cu ora 17, în Aula Magna, pentru un spectacol plin de emoție care vă va transpune în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Farmecul colindelor, ritmul îmbietor al muzicii populare, dar și emoția unor melodii cunoscute de muzică ușoară vă vor umple sufletele de căldură și bucurie.
Programul artistic este realizat de studenți și profesori UNSTPB, coordonați de dl. profesor Gheorghiță Stroe.

Durată spectacol: 90 de minute.
Accesul este gratuit.

_________________________________________

Stimați colegi, 
 
O preocupare constantă a universității este identificarea de proiecte și inițiative care pot avea un impact pozitiv asupra membrilor comunității Politehnicii București. În următoarele rânduri, vă supunem atenției un astfel de proiect.

Spitalul Militar de Urgență Central și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) derulează proiectul european ROCCAS II București – Ilfov, un program de depistare precoce a leziunilor precanceroase și cancerului colorectal.
 
Proiectul își propune să testeze un număr de 50.001 persoane cu vârste între 50 și 74 de ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul București sau județul Ilfov. Descrierea completă a proiectului se regăsește la adresa https://screeningroccas2-bif.ro.
 
Pentru persoanele interesate, reprezentanții COPAC vor veni la sediul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și vor oferi informațiile necesare și un kit de testare, în mod gratuit. Kit-ul cu proba va fi ulterior ridicat de către reprezentanții COPAC, urmând a fi transmis către laborator. Acest test nu este decontat prin CNAS în prezent.
 
Ulterior procesării rezultatelor, proces care poate dura aproximativ 3-4 săptămâni, persoanele ale căror rezultate vor fi identificate ca fiind pozitive vor avea posibilitatea să facă o colonoscopie gratuită, cu sedare, la Spitalul Militar, în cadrul aceluiași program. Dacă în timpul acestei investigații sunt puse în evidență zone suspecte, acestea vor fi biopsiate.
 
Precizăm ca tot acest pachet (informații, kit de testare, eventuala colonoscopie, eventuala biopsie) este GRATUIT pentru participanții la proiect.
Pentru a participa la program este necesar să parcurgeți următorii pași:
1. Să completați prezentul formular prin care să vă exprimați dorința de participare https://forms.gle/eFeakPSGDvdLcPBs5
 
2. Să ridicaṭi în data de 6 decembrie, miercuri, în intervalul 12:00 - 16:00, kitul de testare de la punctul special amenajat la parterul Bibliotecii Centrale a UNSTPB
 
Pentru fiecare persoană este nevoie de colectarea următoarelor date: Nume / Prenume / Vârsta / Domiciliu / Reședință (publicul-țintă este format exclusiv din locuitori din București sau Ilfov).
 
Menționăm că pentru înscrierea în program este necesară o copie a cărții de identitate a fiecărei persoane interesate.
 
3. Să aduceți probele pe data de 8 decembrie la Biblioteca Centrală a UNSTPB (în același punct de colectare), în intervalul 12:00-16:00 pentru a fi supuse testării.
 
Ne cerem scuze pentru termenul foarte apropiat, însă este o oportunitate despre care am aflat recent și pe care dorim să o oferim comunității.
 
Multă sănătate!
 
Cu respect,
Mihnea Costoiu
 
 
Rector
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

 

_________________________________________

 
La bine și la greu ! Sângele care susține viața noastră poate ajuta viața altuia !
 
Este nevoie urgentă de sânge și plasmă pentru fiul unei colege din UNSTPB. Vineri a fost diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastică pentru care a început deja tratamentul și transfuziile.
 
La donare menționați: Tiberiu Marian Stan, Secția Hematologie, Spitalul Militar Central Carol Davila 
 
Mulțumim !

 

_________________________________________

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2023

 

 

 

_________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________

 

Sărbătoarea Crăciunului să ne găsească sănătoși, împliniți și fericiți! Să fim mai buni, recunoscători și binecuvântați!

Crăciun fericit!

La mulți ani!

 

B.O. - U.S.C.D. din U.P.B.

Mihai BUȚU; Ionel PÎȘĂ; Georgiana CHIȘIU; Florin BACIU;

Constantin NEGUȚU; Mariana BUCȘOIU; Florentina MINCĂ;

Claudia CUMPĂNAȘU; Anamaria ILIE; George ALEXANDRU;

Florina DUMITRU; Marilena PETRESCU

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Crăciunul și anul ce ne bate la ușă ne îndeamnă să fim recunoscători pentru tot ce avem și pentru tot ce am realizat în ultimul timp. Să fim mai buni, să privim înainte cu încredere, cu credinţă, iar drumul din faţa noastră va fi presărat cu bucurii !
Să ne revedem cu bine în noul an!
 
Crăciun Fericit!
 
La Mulţi Ani, 2022!
 
B.O. - U.S.C.D. din U.P.B.
STOICA Gina Florica; BUȚU Mihai; BACIU Florin; PÂȘĂ Ionel ; NEGUȚU Constantin; CUMPĂNAȘU Claudia; DIMINESCU Mihaela; BUCȘOIU Mariana; CHIȘIU Georgiana; ALEXANDRU George; PETRESCU Marilena

 

------------------------

Stimați colegi,

 

Semnalam, cu bucurie, ca ,, astăzi 8 decembrie 2021 s-a început construcția primului camin NOU din universitatea noastra.  

Ultimele cămine noi au fost finalizate in anul 1981 cu ocazia Universiadei,,.

 

Constructia unui camin nou reprezinta un mare castig pentru comunitatea noastra academica!

 

BO USCD

---------------------------------

Sărbători Pascale binecuvântate cu liniște sufletească, lumină, înțelepciune, dragoste, speranță!

 

Biroul Operativ lărgit al U.S.C.D. din U.P.B.

STOICA Gina Florica; BUȚU Mihai; ACIU  Florin; PÂȘĂ Ionel; NEGUȚU Constantin; CUMPĂNAȘU Claudia; DIMINESCU Mihaela; BUCȘOIU Mariana; CHIȘIU Georgiana; ALEXANDRU George;  PETRESCU Marilena.

_________________________________

Buna ziua,

Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, conducerea universitatii a decis ca ziua de 08 martie sa fie zi libera pentru salariatele universitatii (personal didactic auxiliar si administrativ), asigurandu-se permanenta la nivelul secretariatelor facultatilor, precum si la nivelul administrativ.

Mentionam faptul ca activitatile didactice si de cercetare NU se vor suspenda.

Va rugam sa diseminati informatia in randul colegilor dumneavoastra. Va multumim.

Conducerea UPB va doreste o primavara frumoasa!

Cu stima,

Silvia Martinaș

--------------------------------------------------------------------

Dragi colegi,

În cursul zilei de 26 Februarie 2021, TOȚI angajații U.P.B. sunt programați la vaccinare. Atât persoanele până în 55 de ani cât și cei peste 55 de ani.

Foarte curând se vor primi și programările.

25.02.2021 13:35

 

 

Doamnelor și Domnilor,

 

Stimați colegi,

 

Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că a fost finalizat procesul de înscriere, în platforma de programare în vederea vaccinării, a personalului care a furnizat numărul de telefon prin formularul transmis prin email.

Înscrierea a fost realizată la nivel instituțional pentru ca persoanele să fie validate ca făcând parte din categoria 27 - ,,Personalul din unitățile de învățământ și creșe” având astfel dreptul să fie programate și vaccinate în etapa a II-a a programului de vaccinare.

 

Pasul următor, după înscrierea în platformă, este acela de a efectua programarea vaccinării. UPB nu poate efectua programări în numele angajaților pentru că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să opteze pentru un anumit program și centru de vaccinare. Vă informăm astfel că acum este posibilă programarea pentru vaccinare pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/.

 

Așa cum v-am informat, am hotărât să punem la dispoziția Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) spațiul cabinetelor medicale din cadrul Complexului Regie, pentru organizarea unui centru de vaccinare al UPB, centrul urmând să fie folosit în primul rând în beneficiul angajaților, pensionarilor și studenților din cadrul universității. Între timp, prin eforturile universității, a fost finalizată modernizarea acestor spații.

 

În conformitate cu cele stabilite cu reprezentanții CNCAV, Centrul de vaccinare din UPB ar fi trebuit deschis în cursul acestei săptămâni, pentru a realiza vaccinări începând cu etapa II.

Din păcate, în cursul zilei de astăzi, CNCAV, prin Centrul de vaccinare al Municipiului București, a comunicat UPB faptul că Centrul nostru de vaccinare nu poate să fie deschis din cauza numărului insuficient de vaccinuri.

Astfel, se estimează că centrul va putea fi deschis începând cu luna aprilie.

 

Vă asigurăm de toate eforturile noastre astfel încât campania de vaccinare pentru angajații și studenții universității să se desfășoare în cele mai bune condiții.

 

Cu respect,

Mihnea COSTOIURector
Universitatea Politehnica din București
---------------------------------------------------

Stimată doamnă/Stimate domn,

Stimați colegi,

 

Având în vedere adresa nr. 165/05.01.2021 emisă de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-Cov-2, vă aducem la cunoștință faptul că personalul din învățământ va intra în etapa a II-a de vaccinare, deci inclusiv angajații universității noastre.

Pentru a comunica autorităților statului numărul personalului din cadrul UPB care dorește vaccinarea, vă transmitem, spre consultare, site-ul oficial al Guvernului României https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale unde sunt prezentate toate informațiile cu privire la vaccin și la campania de vaccinare derulată de autoritățile române.

Întreaga procedura de vaccinare este de competența Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SAR-Cov-2 și toate informațiile sunt comunicate și aduse la cunoștința publicului prin site-ul menționat mai sus și prin campaniile mass-media.

Ca urmare a solicitării primite de a sprijini acest demers al autorităților statului român, vă transmitem rugămintea de a consulta informațiile oficiale cu privire la campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2.

Pentru centralizarea opțiunilor dumneavoastră, universitatea va culege informațiile astfel:

 

  1. Pentru personalul didactic și didactic auxiliar centralizarea se va face electronic

Vă rugăm să accesați link-ul de mai jos, prin care vă puteți exprima opțiunea de a vă vaccina sau nu: https://cutt.ly/TjkNyBF. Pentru conectarea la formularul de vot utilizați username-ul și parola de la adresa dumneavoastră de e-mail @upb.ro (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Vă rugăm să vă exprimați opțiunea dumneavoastră până la data de 14.01.2021, ora 12.00, prin accesarea link-ului mai sus menționat.

 

Pentru personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar care întâmpină probleme cu utilizarea adresei oficiale de e-mail a fost organizat un call- center suport de unde se vor putea afla credențialele (user name și parola) contului. În acest sens se pot apela următoarele numere de telefon: 9014, 9018, 9666, 9505.

 

  1. Pentru personalul nedidactic centralizarea se va face letric

 

Pentru compartimentele universității, unde prin natura activității nu există conturi oficiale la adrese de e-mail (muncitori, tehnicieni, personal cantine, îngrijitoare etc.), șefii structurilor respective vor consulta persoanele angajate din subordine și vor completa tabelul conform anexei atașate. Aceste persoane vor certifica sub semnătură dacă sunt de acord să se vaccineze sau nu.

 

Vă rugăm ca până la data de 14.01.2021, ora 12.00 să comunicați opțiunile colegilor dumneavoastră.

 

În momentul în care va demara campania de vaccinare pentru personalul universității vom reveni cu informații suplimentare.


 

Anunt informare si vaccinare Covid-19 in UPB.docx

 

 

 

Ingăduiți măcar pentru o clipă sufletelor să fie mai sensibile și minților mai înțelepte !

La Mulţi Ani, 2021!

 

Domnul profesor Cătălin OPRIŢOIU – Universitatea Naţională de Muzică, co-fondator al Orchestrei Simfonice București are plăcerea să vă invite la cea de-a VIII-a ediţie a Concertului de Anul Nou al Orchestrei Simfonice București.

Mulţi dintre noi am participat la ediţiile anterioare desfășurate ,,live,, la Sala Palatului.

 

Concertul va fi transmis :

Vineri 1 Ianuarie 2021

Ora: 11:30

Postul TV: Antena 3

 

https://youtu.be/eHzfMMouVDc

 

 

 

 

Acces membriNoutati

 

Persoane de contact privind Asigurarea suplimentară de sănătate:

Laurențiu Paul ROBU – inspector asigurări: 0722675818, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mihai BUȚU – președinte USCD: 0747033884, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marilena PETRESCU – secretar tehnic USCD: 0727766523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vizitatori online

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Alma Mater

Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice este afiliata la Federatia Nationala Sindicala ALMA MATER.

Link-uri utile

Native RTL SupportConsultati lista cu link-uri utile, catre site-uri afiliate si de interes general.

Citeste mai mult...